Managering

Managering

Nordic Boathouse erbjuder full service när det gäller din båt, vilket inkluderar underhåll, service och förvaring. Vi kommer också att fungera som båtens högra hand och göra allt för att upprätthålla dess värde. I detta ingår också en kartläggning av utgifterna och intäkterna för båten.

Årligt underhåll för din båt

Underhåll
Finns det inge tid över? Vi erbjuder full service för dig. Vi tar hand om din båt som om den vore vår egen, vi förutser kostnader och inkomstpotentialen för båten. Utför fullt underhåll, service och vinterförvaring, vi erbjuder förvaring inomhus i uppvärmd hall eller till exempel för träbåtar erbjuder vi förvaring i hall som inte är uppvärmd. Vi gör en omfattande plan för båten.

Service
Vi erbjuder årligt underhåll för din båt, motorservice, elektriskt service och inköp av reservdelar. Erbjuder Mercury & Volvo Penta-märkesservice. Reparationer, restaureringar och ombyggnader tillsammans med masttrimning, grundning och polering. Vinterförvaring och säsongsunderhåll samt lyft och sjösättning av båtar.

Hamn
En ny hemmahamn för din båt. Hamnen i Tvärminne, Hangö kan fungera perfekt som en hemmahamn och i framtiden som en gästhamn. El och vatten finns tillgängligt.

Charter Managering

Vårt professionella team gör det enkelt att äga båt!

Vi har lång erfarenhet av båthantering, underhåll, service, säkerhet, logistik och ombyggnader. Vi hjälper dig i alla situationer med båtägandet året om. Om du vill, kommer vi att hyra din båt till andra båtförare, som täcker kostnaderna för underhållet plus en inkomst beroende på hyresfrekvensen.